4 Şubat 2016 Perşembe

AGTE- ankara gelişim envanteriGelişim geriliği ile yüzlemek zorunda kalan anneler babalar çok iyi bilir bu testi. Ama AGTE sadece biz ilgilendirmiyor. Sağlıklı çocuklar için de geçerli.. Hatta zaten normal gelişen çocuklar örnek alınarak hazırlanmış bir test.

Hadi itiraf edin, siz de bebeğiniz 6 aylık oldu neler yapabilecek, yaşına girdi şimdi şunu yapabilir mi ki diye merak ediyorsunuz. İşte AGTE tam da bu soruların cevabı.

Aslında Denver testi var; çok daha kapsamlı ve bence gelişim testi ihtiyacı olan çocuklar için daha mantıklı bir test. Denver testinde testi uygulayan kişi çocuğu kendisi gözlemliyor. Ve yapmasını istediği şey her ne ise ona bir kaç kez şans tanıyor. AGTE de ise test uygulayıcısı anne yada çocuğa bakan kimse ona sorular soruyor. Bazen sorduğu soruyu siz hiç denememiş oluyorsunuz ama yapamıyor olarak değerlendiriliyor.

AGTE Hacettepe üniversitesi hocaları tarafından,Türk çocuklarına göre hazırlanmış bir test.

Biz internet üzerinden bu teste ait bir kaç veri bulabilmek çok zorlanmıştık. Siz yaşamayın diye bu yazı..

Tabi ki testin değerlendirmesini ancak ve ancak bu eğitimi alanlar yapabilir. Gelişimin ileri veya geri olduğunu değerlendirirken, ailenin sosyoekonomik durumundan çocuğun sistemik hastalıklarına pek çok şey göz önünde bulunduruluyor.
Benim bu paylaşımdaki amacım sadece fikir vermek. Biraz da nelere yoğunlaşmak gerek görebilelim diye..


DOĞUMDAN 3 AY SONUNA KADAR

1. Ani ses ya da gürültüden ürküp kaçar mı?
2. konuşulunca sesle (ağlama dışında) çıkarır mı? (cevap evet ise) nasıl sesler çıkar diye sorun ve kaydedin
3. tanıdık sese başını çeviri mi?
4. Kucağa alındığında susar ve sakinleşir mi?
5. Kaşık, meme yaklaşınca daha ağzına dokunmadan açar mı?
6. Kucağınıza aldığınızda kafasını dik tutar mı?
7. Bebek sırt üstü yatarken ellerini seyreder mi;
8. Bebek yüz üstü yatarken başını kaldırı mı?
9. Ellerini bazan açık tutar mı?
10. Bebeğinizle konuşup gülümserseniz bebeğiniz de siz gülümser mi?
11. Gözleri ile hareket eden şekiller izler mi?
12. Kucağınızda otururken kafasını çevirip etrafa bakar mı?
13. Bebek biberonunu, anne memesini görünce hareketlenir ellerini kolunu sallar mı?


4 AYDAN 5 AY SONUNA KADAR (4-5 AYLAR)      
                                                
14. Bebek sırt üstü yatarken ellerini seyreder mi?
15. Kendi kendine ya da beslenirken ağlama dışında ses çıkarır mı? (en az iki farklı ses olması: mm, sss, ah, uf, da, ma, ga, ka, gibi)
16. Siz gıdıklamadan dokunmadan yüksek sesle güler mi?
17. Azarlandığı zaman yüzünün şekli değişir mi?
18. Püre ya da lapa besinler yer mi?
19. Elindeki oyuncağı, ekmeği ağzına götürür mü?
20. Biraz uzaktaki oyuncaklara uzanır mı?
21. Eşyaları eline alıp bakar mı?
22. Bebek çıngırağı bir elinden öbürüne geçirir mi?
23. Elinin uzanabileceği yere oyuncak koysanız onu tutar mı?
24.Önüne konan kibrit kutusu büyüklüğünde bir kutuyu eline alır mı?
25. Bisküvi ve kabuk ekmek ile diş etlerini kaşır, onları emer mi?
26. Küçük parçalar halindeki yiyecekleri alıp ağzına götürür mü?
27. Annesine babasına sarılarak sevgisini gösterir mi?

6 AYDAN 7 AY SONUNA KADAR (6-7 AYLAR)                         
                             
28. Oyuncakları yere atıp düşüşünü seyreder mi?
29. Önüne konan bir kesme şekeri eline almaya çalışır mı?
30. Bardağı iki eliyle tutar mı?
31. Yatarken yastıklara veya elinize tutunup kendini yukarı çekerek oturur mu?
32. Küçük bir parça ekmek ya da bisküviyi bir elinden öbür eline geçirir mi? (kaşık, çıngırak ya da uzun saplı bir şey olmalı)
33. Eğilerek düşen eşyaları arar mı?
34. Kollarının altından tutunca yürüme hareketi yapar mı?
35. Başlığını çekip çıkarır mı?
36. Sırt üstü yatarken yana döner mi?
37. Sırt üstü yatarken karnının üstüne döner mi?
38. Elindeki kaşığı ses çıkarmak için yere vurur mu?
39. Küçük üzüm tanelerini avuçlayarak eline alır mı?
40. Yemeğini çiğner mi?
41. “Da-da, ba-ba, ma-ma, de-de” gibi sesler çıkarır mı?
42. İki elini kullanarak bardağı kaldırır mı?
43. Elindeki oyuncakları yere atarak oyun yapıp sizin almanızdan hoşlanır mı?

8 AYDAN 9 AY SONUNA KADAR (8-9 AYLAR)              
                                       
44. “Atta” dendiğinde kapıya bakar ya da hareketlenir mi? (1 puan alması için sözel uyarıcıya tepki vermesi gerekir)
45. Elindeki iki kutuyu, oyuncağı birbirine vurur mu?
46. Önündeki oyuncağı mendil veya örtü koyarak saklarsanız mendili, örtüyü çekerek oyuncağı bulur mu?
47. Yastıkla desteklemezseniz veya duvara dayanmadan bir süre düşmeden kendi kendine oturur mu?
48. “El çırpar” oyunu oynar mı? (göstererek sorun)
49. Emekler mi?

10 AYDAN 11 AY SONUNA KADAR (10-11 AYLAR)

50. Müzik çalınca sallanır mı?
51. İşaret parmağını kullanarak masa üzerindeki şeyleri yoklar, iter, yuvarlar mı? (işaret parmağınızla göstererek)
52. Eşyalara tutunarak sıralar mı? (anlaşılmazsa gösteriniz)
53. Tek eli tutulduğunda adım atar mı?
54. Babasını görünce “baba”, yemek isteyince “mama”, su isteyince “su” gibi kelimeler söyler mi?
55. Bir yere giderken baş baş yapar mı?
56. Day-Day durur mu, çok kısa da olsa kendi başına ayakta durur mu?
57. Ayaktayken çömelir mi?
58. “Bana ver” deyince elindeki oyuncağı size uzatır mı?
59. “Hayır”, “cıs” denince durur mu?

12 AYDAN 13 AY SONUNA KADAR (12-13 AYLAR) 

60. Kollarını uzatarak elbisesinin giydirilmesine yardımcı olur mu?
61. İstediği bir eşyayı eliyle gösterir mi?
62. Bir şeyi isteyip istemediğini belli eder mi? (evet ise ne yaptığını sorunuz)
63. Yardımsız birkaç adım atar mı?
64. Yardımsız yürür mü?
65. Sepet, kova, file içine bir şeyler koyarak taşır mı?
66. “Bana ayakkabını göster” derseniz gösterir mi?
67. Tek tek kelimelerle konuşur mu? (Örnek vermesini isteyiniz.)
68. Bazı işleri kendi başına yapmakta ısrar eder mi?
69. Ayaktayken topa ayağı ile vurur mu?
70. “Kapıyı kapat” gibi söylenen basit işleri yapar mı?

14 AYDAN 15 AY SONUNA KADAR (14-15 AYLAR)

71. Evdeki bazı eşyaların yerlerini bilir mi? Örneğin bardağın mutfakta olduğunu bilir mi?
72. Bebek sever mi? Bebeğe dayak atar mı? Kendinden ufak bir bebeği sever mi?
73. Sandalyeye, sedire çıkar mı?
74. Arkasından oyuncak çekerek yürür mü?
75. Koşar mı?
76. Ayakkabı ve çorabını çıkarır mı?

16 AYDAN 17 AY SONUNA KADAR (16-17 AYLAR)                           
                   
77. Misafirlere oyuncağını gösterir mi?
78. Geri geri yürür mü?
79. Kaşıkla yemek yer mi? (yemek yerken kaşığı birkaç kez kullanması yeterlidir)
80. Şarkı söyle ya da mırıldanır mı?
81. 2 ya da 3 kelimeyi açokça söyler mi? Evetse hangi kelimeler yazınız.
82. Televizyonda gördüğü bazı şeyleri tanır mı? Kedi, araba, vs
83. “Topunu (bebeğini) kaldır”, “bardağı içeri götür” dendiğinde söyleneni yapar mı?
84. Şekerin ya da sakızın kağıdını açar mı?

18 AYDAN 23 AY SONUNA KADAR (18-23 AYLAR)                     
                         
85. Kibrit kutusu büyüklüğündeki iki kutuyu üst üste koyup kule yapar mı?
86. Altı ıslandığında size haber verir mi?
87. Kavanozların, şişelerin kapaklarını açıp kapar mı?
88. Kapıyı açar mı?
89. Ufak ev işlerini yapar mı? Örnek verilebili:”Bardağı mutfağa koyar mı?”, “Hırkasını kaldırır mı?”
90. Müziğe uygun olarak ellerini çırpar mı? (tempo tutar mı?)
91. Bir elini öbür eline tercih eder mi?
92. İki kelimelik cümleler kurar mı? “Baba gitti”, “elma ver” gibi örnekler veriniz.
93. Kendi kendine kaşık çatal kullanarak yemek yer mi? (yemeğinin çoğunu çatal ya da kaşıkla yemesi durumunda puan verilir.)
94. Tehlikelerden kendini korur mu? Sıcak soba, kırırk cam, bıçak, ateş gibi.
95. Arkadaşının ismini bilir mi? (ismini yazınız)
96. İsteklerini basit cümlelerle ifade eder mi?
97.Bir kutuyu alıp sanki arabaymış gibi yürütür veya bir sopa parçasını at yerine koyar mı?
98. Ellerini yıkamayı bilir mi?
99. “İlk önce mutfağa git, tabağı al, bana getir” gibi üç isteği birden yerine getirir mi?
100. Diğer çocuklarla (evcilik) oynar mı?
101. Kendi başına merdivenden inip çıkar mı? (büyüklerin inip çıktığı gibi göstererek sorun.

24 AYDAN 29 AY SONUNA KADAR (24-29 AYLAR) 
                                             
102. Elini, ağzını, gözünü, ayağını gösterip “bu ne” derseniz isimlerini doğru olarak söyler mi? (Göstererek sorun)
103. Resimlere ya da TV’ye bakarken tanıdığı şeylerin adını söyler mi?
104. Bardağa şişeden su doldurur mu?
105. Basit sorulara “evet-hayır” diye cevap verir mi?
106. Soru sorar mı? “baba nerede”, “bu kim”, “bu ne” gibi.
107. Konuşması kolaylıkla anlaşılır mı?
108. Çişini tutup söyler mi?
109. Topu başının üzerinden ileri doğru atar mı? (gösteriniz)

30 AYDAN 35 AY SONUNA KADAR (30-35 AYLAR)  
                                            
110. Düğmesini açar mı?
111. Diğer çocukların kız ya da oğlan olduklarını bilir mi?
112. Kakasını tutup söyler mi?
113. Hangisi büyük deyince daha büyük olanı gösteriri mi? (Göstererek sorun)
114. Sevdiği, tercih ettiği arkadaşı var mı?
115. 2-3 gün önceki olayları hatırlayıp anlatır mı? “hani çarşıya gitmiştik ya” gibi..
116. “İsmin ne” diye sorulunca ismini söyler mi?
117. “Bayram geliyor” veya “parka gideceğiz” diye heyecanlanır mı?
118. “Ekmeğin, simidin yarısını ver” deyince yarısını verebilir mi? “yarım”ın ne demek olduğunu bilir mi?
119. Siz konuşurken anlamadığı bir kelime olursa sorar mı? “Ne” demek der mi?
120. Kutu, makara gibi eşyaları oyuncak amacıyla kullanır mı?

36 AYDAN 47 AY SONUNA KADAR (36-47 AYLAR)    
                                        
121. Düz bir çizgi çizer mi?
122. Bir İki düğmeyi ilikler mi?
123. “Hangisi uzun” diye sorulunca, uzun olanı gösterir mi? (göstererek sorun)
124. Tuvalete yardımsız gider mi? Külodunu yardımsız indirip çeker mi?
125. Ayakkabılarını yardımsız giyer mi?
126. Ezbere televizyon reklamı, şiir, tekerleme söyler mi?
127. “Nasıl” kelimesini kullanarak soru sorar mı? (örnek isteyiniz)
128. Başka çocuklarla körebe, sek sek, saklambaç gibi oyunlar oynar mı?
129. Sek sek oynar mı? Tek ayağı üzerinde zıplar mı? (göstererek sorun)
130. Mahallede (köyde) veya evinizin bahçesinde tek başına dolaşır mı?
131. Yaşını bilir mi?
132. Yardımsız pantolonunu (eteğini), kazağını giyer mi?
133. Tek başına komşuya gidip istenileni alır mı?
134. Parmaklarını şaklatır mı (gösteriniz)
135. “Eğer uslu durursam bana şeker verir misin?” gibi eğerle başlayan cümleler kurar mı?

48 AYDAN 72 AY SONUNA KADAR (48-72 AYLAR)   
                                           
136. Birden ona kadar sayar mı?
137. Terliklerini doğru giyer mi? Sağ terliğini sağa, sol terliğini sol ayağına giyer mi?
138. Rüyalarını anlatır mı?
139. Renkleri bilir mi? Renk adı verilerek sorululabilir.
140. Paraları tanır? Hangilerini? (yuvarlak içine alınız) 5 Ykr, 10 Ykr, 25 Ykr, 50 Ykr, 1 YTL, 5 YTL iki tanesini biliyorsa 1 puan veriniz.
141. Bir elde kaç parmak olduğunu bilir mi?
142. Yardımsız kendi kendine elbisesinin hepsini giyip çıkarır mı?
143. TV’de sevdiği programın zamanını bilir mi?
144. “Bugün”, “Yarın”, “Dün” gibi kelimeleri doğru ve yerinde kullanır mı?
145. Makasla gazeteden, dergiden resim keser mi?
146. Bakarak birkaç kelime yazar mı?
147. 7’den sonra hangi sayının geldiğini bilir mi?
148. 1’den 9’a kadar sayıları yazar mı?
149. Ekmek, simit gibi yiyeceklerin kaç para olduğunu bilir mi?
150. Birer birer 100’e kadar sayar mı?
151. Haftanın günlerini sırasıyla bilir mi?
152. Basit toplama işlemleri yapar mı? (2, 2 daha kaç eder gibi)
153. Adını yazar mı?
154. Adresini bilir mi? Köydeyse: Köyün, kasabanın adını bilir mi? Şehirdeyse: Mahallenin, sokağın adını bilir mi?

20 yorum:

 1. Bunları hemen arkadaşıma yolladım mail olarak . Çok güzel şeyler bunlar umarım bir çok insan bunu görür. Ve okur. Sevgilerimle.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sevindim işe yarayacağına. keşke blog linki olarak verseydiniz bir tık fazla okunurdum :P şaka bir yana ben de faydalı bir yazı olmasını umuyorum. bebekler neyi yapmalı o kadar çok bilgi kirliliği var ki. buradaki sorular bir gelişim testinin soruları . test değerlendirme kısmı benim konum ve alanım değil. ama her annenin doğru bilgilere ihtiyacı var diye düşünüyorum :) sevgiler.

   Sil
 2. canım bir ricam var ayarlardan yerleşimden gadgetler var oradan izleyici gadgeti var onu kendi bloğuna uygularmısın. bloğuna gelenler seni takip edebilsin diye.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ana sayfada takip etmek ister misiniz var; orası olabilir mi bahsettiğin?

   Sil
 3. tekerleğe benzer ayarlar kısmı var oradan yerleşim e tıkla tıkladın orada gadget yazan yerler var tıkla bir suru gadget çıkacak karşına bloğunuza gelenlerin sizi kolayca bulabilmesi için izleyici gadgeti var onu tıkla

  YanıtlaSil
 4. Olmuyorsa bana mail atar mısın one.black.svvan@gmail.com

  YanıtlaSil
 5. Bu yazıyı görüpte kendi çocuğunun ayını okumayan anne yoktur heralde. :-)) ben hemen linki arkadaşlarıma gönderdim...

  YanıtlaSil
 6. Bu tur yazilar kizim kucukken en cok okuduğum yazilardi oldukca yararli canim💘

  YanıtlaSil
 7. Benim sıpa 15 ay sonuna kadar olanlarin hepsini yapıyor 😁 fena bu ayol.Zehir simdikiler zaten. 💕😘 Cok yararli olmus canm benm

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 15 ay olmadi sanki Esila daha dimi masallah ona

   Sil
 8. Çok faydalı bir yazı olmuş, emeğinize sağlık :)

  YanıtlaSil
 9. Anne ve babalar için çok faydalı bir yazı olmuş 👌

  YanıtlaSil

Bu konuda sen de bir şeyler söylemek ister misin ? Haydi durma sen de fikrini söyle :)